Rønnehus

Aflastningshus for børn og unge i Nordjylland

Danmarks bedste aflastningshus for børn og unge

Et opholdssted der tilbyder aflastning for børn og unge, i Ranum, Nordjylland

Rønnehus er et socialpædagogisk tilbud. Vi tilbyder aflastning til børn med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer inden for aldersgrupperne 6-18 år.

Aflastning for børn og unge i Nordjylland

Rønnehus er et opholdssted der tilbyder aflastning for børn og unge, i Ranum, Nordjylland. Vi tilbyder ydelser efter Aflastning jf. Lov om Social Service § 84.

Aflastningshuset er for børn og unge med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige udfordringer, herunder børn og unge, der oplever mistrivsel eller som har en diagnose såsom: autisme og ADHD,

Med de fysiske rammer hos Rønnehus, vil vi skabe et pusterum for familielivet, hvor både barnet, eller den unge, og familien får en god og succesfuld oplevelse hver gang. Derfor har vi hos Rønnehus mange fællesaktiviteter, hvori de unge bliver aktiveret og skaber relationer til hinanden.

Et godt samarbejde

Hos Rønnehus forsøger vi, at se de forskellige udfordringer fra alle vinkler. Vi støtter både den unge og den tilhørende familie, så alle altid kan føle sig velkomne. Vi vægter tryghed og respekt for den unge, og vi møder dem med den forståelse, anerkendelse og nærvær, som de alle fortjener.

Derudover ser vi stor værdi i det gode samarbejde mellem Rønnehus og familien til barnet, eller den unge, for at gøre aflastningen mere tillidsfuld.

Hvis du søger efter et opholdssted der tilbyder aflastning for børn og unge i Nordjylland, så er du velkommen til at kontakte os for at høre mere.

Vores ydelser

Aflastning

Aflastning hos Rønnehus indeholder basisaflastning til børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme. Dette niveau indeholder døgnaflastning samt rådgivning.

Visitation

Vi evaluerer de sendte informationer fra rådgiver og vurdere støttebehovet til den gældende sag udfra en faglig vurdering, herefter vender vi tilbage med en anslået pris.

Efter 3 måneder vil opgaven blive revurderet i forhold til omfang af pris.

Informationer om den gældende opgave sendes til vores CVR nr. 39 90 60 23