Rønnehus

Aflastningshus i Nordjylland

Danmarks bedste aflastningshus

Rønnehus er et socialpædagogisk tilbud. Vi tilbyder aflastning til børn med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer inden for aldersgrupperne 6-18 år.

Aflastning for unge i Nordjylland

Rønnehus er et opholdssted, der ligger i Ranum, Nordjylland. Vi tilbyder ydelser efter Aflastning jf. Lov om Social Service § 84 og Aflastning jf. Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 5.

Aflastningshuset er for børn og unge med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige udfordringer, herunder børn/unge, der oplever mistrivsel eller som har en diagnose så som autisme og ADHD, 

Med De fysiske rammer hos Rønnehus vil vi skabe et pusterum i familielivet, hvor både barnet/den unge og familien får en god og succesrig oplevelse hver gang. Derfor har vi hos Rønnehus mange fællesaktiviteter, hvor i de unge bliver aktiveret og skaber relationer til hinanden. 

Et godt samarbejde

Hos Rønnehus prøver vi at se udfordringerne fra alle vinkler. Vi støtter både den unge og den tilhørende familie, så alle altid føler sig velkomne. 

Vi vægter tryghed og respekt for den unge, hvor vi vil møde dem med forståelse, anerkendelse og nærvær, som de alle fortjener. Derudover ser vi stor værdi i det gode samarbejde mellem Rønnehus og familien til barnet / den unge, for at gøre aflastningen mere tillidsfuld.

Vores ydelser

Aflastning

Aflastning hos Rønnehus indeholder basisaflastning til børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme. Dette niveau indeholder døgnaflastning samt rådgivning.

Visitation

Vi evaluerer de sendte informationer fra rådgiver og vurdere støttebehovet til den gældende sag udfra en faglig vurdering, herefter vender vi tilbage med en anslået pris.

Efter 3 måneder vil opgaven blive revurderet i forhold til omfang af pris.

Informationer om den gældende opgave sendes til vores CVR nr. 39 90 60 23