Vores faglige tilgang

Hos Rønnehus arbejder vi ud fra tre faglige tilgange:

  • Anerkendende tilgang
  • Miljøterapeutisk tilgang
  • Strukturpædagogisk tilgang

Hos Rønnehus bestræber vi os hele tiden efter at yde en kvalificeret socialpædagogisk indsats ud fra de 3 faglige tilgange til vores målgruppe. Vi vil levere en helhedsorienteret indsats med kvalitet, perspektiv og med barnet/den unge i centrum i vores aflastningshus.

Rønnehus tilbyder en fast, tryg og familiær base med en grundlæggende struktur samt en praktisk og udviklingsstøttende indsats med henblik på udvikling og fastholdelse af kompetencer, hvor relationen er bærende. Igennem nærvær, faglighed og eget engagement søger vi at optimere barnet/den unges engagement i eget liv og udvikling.