For sagsbehandlere

Fakta

Pladser

Vi sørger så vidt mulig for, at alderssvarende børn og unge bliver sat sammen

Aflastning

Vi tilbyder aflastning jf. Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 5 samt jf. § 84.

Bemanding

– Mulighed for tilkøb af en-til-en bemanding

Hus

– 6 værelser inkl. værelse til sovende nattevagt