Om Rønnehus

Vores mission

At skabe et pusterum i familielivet, hvor både barnet og familien bliver sikret en god oplevelse hver gang.

Rønnehus ligger i Ranum vest for Aalborg, og er et aflastningshus for børn og unge med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige udfordringer, herunder børn med diagnoser så som ADHD og autisme. Rønnehus tilbyder 5 pladser, med 5 børn og unge hver anden uge, i aldersgruppen 6-18 år, hvor de indplaceres, så de macher hinanden aldersmæssigt.

Opholdsstedet Rønnehus – Et godt sted at være

Rønnehus er et socialpædagogisk tilbud, der lægger stor vægt på relationer mellem de voksne og barnet. Vi skaber et trygt, hyggeligt og behageligt sted for børnene at være, hvor de føler sig set, hørt og hvor de mødes med den forståelse, anerkendelse og nærvær de har brug for.

Som opholdssted vil vi bidrage til at styrke børnenes sociale kompetencer, ved at give dem gode og succesfulde oplevelser. Hos Rønnehus tager vi udgangspunkt i det enkelte barn, som altid vil være sammen med troværdige voksne.

Rønnehus tilbyder mange aktiviteter. Herunder kan der blandt andet nævnes fysiske aktiviteter, såsom: Mad over bål, fodbold og brug af den nærliggende multihal. Børnene får derved mulighed for at skabe venskaber gennem diverse fællesaktiviteter.

Hos os er børnene og deres velvære altid i centrum, hvilket er med til at gøre, at vores opholdssted er et godt sted at være.

Aflastning i Nordjylland

Hos Rønnehus tilbyder vi aflastning til børn og unge mellem 8-18 år, hvor opholdet kan være et tiltrængt pusterum for barnet, eller den unge, såvel som for familien, da hverdagen, med psykosociale og adfærdsmæssige udfordringer, kan være udmattende for alle parter.

Under aflastningsperioden prøver vi altid at se tingene fra alle vinkler, hvor vi støtter både barnet samt den tilhørende familie, der altid skal føle sig velkomne. Vi går ind for tryghed og respekt for det enkelte barn, hvor de hos os altid vil blive mødt med forståelse og anerkendelse.

Barnet har hos Rønnehus medindflydelse på dagligdagen, da det er vigtigt at barnet får gode og succesrige oplevelser.

Dette gør vi ved hjælp af 3 faglige tilgange:

  • Anerkendende tilgang
  • Miljøterapeutisk tilgang
  • Strukturpædagogisk tilgang

Med dette håber vi, at kunne reducere børnenes og de unges stress- og belastningssymptomer og dermed skabe oplevelser, der kan huskes i fremtiden.

Til familie

Samarbejdet mellem familien og Rønnehus er en vigtig faktor, for at vi kan sikre at aflastningen bliver så tillidsfuld som muligt. Derfor vil familien være med fra begyndelsen, så det også er muligt at skabe et mere nuanceret billede af barnet.

Når der er kommet ro på situationen, kan Rønnehus tilbyde familierådgivning, hvor det vil være muligt for familien at modtage rådgivning i hjemmet.