Lov om Social Service – paragraf 52 og paragraf 84

Hos Rønnehus tager vi udgangspunkt i paragraf 52 og paragraf 84, og vi ser en stor værdi i, at yde en god og kvalificeret socialpædagogisk indsats overfor
udsatte børn og unge, der har behov for en aflastningsperiode på vores tilbud.

Vi leverer med vores forskellige pladstyper og dygtige medarbejdere, en helhedsorienteret indsats med perspektiv, kvalitet og barnet, eller den unge, i centrum på vores aflastningstilbud.

Hos Rønnehus arbejder vi ud fra to paragrafer:

  • Aflastning jf. Lov om Social Service paragraf 52, stk. 3, nr. 5.
  • flastning jf. Lov om Social Service paragraf 84.

Paragraf 52, stk. 3, nr. 5.

Aflastning jf. Lov om Social Service §52, stk. 3, nr. 5 lyder således:

”§52. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte…”

”Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:”

”…4) Aflastningsordning, jf.§ 55, i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie eller i en netværksplejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7.”

Paragraf 84

Aflastning jf. Lov om Social Service §84 lyder således:

”§84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.”

Det betyder i korte træk at det er kommunen, der tager stilling til paragrafferne, og som derefter kan bestille os, Rønnehus, til en opgave om aflastning. Der er, ved hvert enkelt barn og unge vi får, et formål eller mål, som vi som aflastningstilbud skal opfylde gennem barnets, eller den unges, tid hos Rønnehus.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller er der noget du er i tvivl om i forhold til Rønnehus, er du mere end velkommen til at kontakte os på:

Mail: kontakt@roennehus.dk
Telefon: +45 28 74 78 30