Værdigrundlag rønnehus

Vi ønsker at yde en kvalificeret socialpædagogisk indsats overfor udsatte børn og unge, som har aflastningsperiode på vores tilbud. Med forskellige pladstyper samt kvalificerede medarbejdere leverer vi en helhedsorienteret indsats med perspektiv, kvalitet og barnet i centrum på vores tilbud. Derudover er vi gode til at se udfordringerne fra alle vinkler, hvilket giver os en god forståelse af komplekse problemstillinger, hvordan vi kan hjælpe til med at løse dem i børn og unges hverdag samt giver det os mulighed for at skabe præcis den indsats, barnet/den unge behøver.

Kerneværdier

Vores kerneværdier er tryghed, åbenhed, omsorg og faglighed.

Tryghed er en betingelse for vækst og udvikling for både børn/unge samt personale. Vi vægter, at den enkelte kan føle sig tryg ved at blive mødt med etik, ordentlighed og respekt. Samtidig vægter vi tryghed blandt hver enkelt medarbejder, hvor vi har fokus på vores arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen.

Vi stræber efter, at der skal være åbenhed i organisationen i samarbejdet med kolleger, familierne og samarbejdspartnere. Vi ønsker med åbenhed at dele holdninger og synspunkter med hinanden og som tydelighed og gennemskuelighed i alle sammenhænge. Vi er alle forskellige, både som mennesker og fagpersoner.

Omsorg som en forudsætning for behandling og en nødvendighed i arbejdet med børn og unge. Vi ønsker at drager omsorg for det enkelte barn og møde det med omsorg ift. til en den enkeltes trivsel. Vi drager omsorg for hinanden som medarbejdere og lytter her også på hinandens behov.

Vi har et ansvar i at sikre vores børn og unge den bedst mulige behandling på vores tilbud, hvorfor vi altid skal sikre os, at alt vores personale har de rette kompetencer til vores målgruppe og opdateret faglig viden og indsigt, således at vi kan yde den mest optimale indsats for vores børn og unge. Faglighed vægtes højt for at vi sikrer den rette støtte og behandling til det enkelte barn og dennes behov. Vi afholder ofte personalemøde, hvor vi foretager vidensdeling mellem institutionens ansatte, for at alle medarbejder har de bedst mulige forudsætninger for at være opdateret på, hvad der rører sig hos det enkelte barn/den enkelte unge, så de vil kunne føle sig mødt, hørt og forstået, der hvor de er i deres trivsel og udvikling. Vi tilbyder løbende vores ansatte temadage, undervisning og kurser for at sikre, at vores faglige vidensgrundlag er fælles og tilpasset vores børn og unge.